Vårdavgifter

Vårdavgifter

HeldagsplatsVårdavgift högst per månad
Barn över 3 år280 €
Barn under 3 år310 €

Utgifterna för dagvård (per månad) täcks av FPA:s privaddagvårdsstöd, Raseborgs stads kommuntillägg samt den månatliga vårdavgiften som familjerna betalar. I tillägg kan man ansöka om inkomstrelaterat vårdtillägg och ifall familjen är berättigad till det så kan den månatliga vårdavgiften vara ännu mindre än summan i tabellen här ovan. Vi hjälper med att fylla i FPA:s blanketter i samband med att dagvårdsavtalet skrivs med daghemmet. Du kan även läsa mer om privat dagvårdsstöd på FPAs sidor.

Vårdavgiften betalas 12 månader/år.

Ta gärna kontakt med oss per mejl om du har frågor om vårdavgiften: forestandare@solgardenaurinkotarha.fi