Vårdavgifter

Vårdavgifter

HeldagsplatsVårdavgift utan stödFamiljen betalar
Barn över 3 år654,59 €280 €
Barn under 3 år754,59 €310 €

Tabellen ovan är räknat enligt det minsta stödelopp en familj med rätt till dagvård kan få. Om man har rätt till det inkomstbundna vårdtillägget kan föräldraavgiften ännu justeras neråt. Se närmare info på FPAs sidor.

Utöver FPA´s privatvårdsstöd är familjerna berättigade till det kommunala tillägget som i Raseborg är 200€ för barn över tre år och 270€ för barn under tre år

Vårdavgiften betalas för 12 månader i året

Tag kontakt per e-post forestandare@solgardenaurinkotarha.fi om du har frågor kring avgifterna.