Om Solgården

Om Solgården

Solgården erbjuder steinerpedagogiskt inriktad dagvård. En helhetssyn på barnet genomsyrar pedagogiken. Vi tar hänsyn till barnets individuella naturliga utvecklingsskeden och uppmuntrar barnen till aktivitet. På Solgården syns steinerpedagogiken bland annat i ett individuellt bemötande, vi värnar om lek och glädje och vi lever med i årstidernas växlingar. Vi uppmuntrar barnets kreativitet och vi ger tid och kärlek. Vi tycker att en hemlik och trygg atmosfär är viktig, likaså naturmaterial, lekens ro och sagans magi, att respektera andra människor och naturen.

Eget kök med hemgjord vegetarisk kost hör också till grundpelarna. Vi fäster stor vikt vid kvaliteten på allt som omger barnet. Äkta naturmaterial förespråkas i barnets omgivning (trä, ull, siden, bomull m.m.).

Dags-, vecko- och årstidernas rytmer

Vi har en regelbunden dags- och veckorytm på Solgården. Varje dag bär sitt eget tema: utedag, målningsdag, bakdag, och utflykts/skogsdag. Till dagsrytmen hör också morgonsamling och sagoberättande. Småbarnsgruppen har sin egen veckorytm.

Årstiderna och årstidsfesterna är väldigt viktiga på Solgården. Solgården firar Mikaeli- eller skördefest, lyktfest, adventsfest, julfest, påskfest och vårfest. Till en del av festerna är också föräldrar och syskon välkomna.

Barnets egen födelsedagsfest är en annan viktig fest på Solgården. Barnets egen livssaga berättas. Familjen får hämta någon efterrätt att bjuda till hela barnträdgården för att fira den som fyller år. Barnet får på sin födelsedag en liten gåva av barnträdgården. De barn som fyller år på sommaren firas genast på hösten. Vi kommer överens om tidpunkten med de föräldrar som berörs.

Förskoleundervisning

Förskoleåret kallas inom steinerpedagogiken för Kungsåret. Vi fäster stor uppmärksamhet vid utvecklandet av sociala färdigheter, att ta hänsyn till andra, utvecklandet av olika förmågor och ansvar för de egna sakerna.
Under förskoleåret gör vi egna häften, många olika hantverk, och vi rör mycket på oss som förstärker inlärning och stöder motorisk, social, kognitiv utveckling. Förskoleundervisningen sker integrerat i den övriga verksamheten. All den verksamhet som hör till Solgården är också en del av förskoleundervisningen. Därtill tillkommer skilda förskolestunder och –uppgifter riktade bara till förskolebarnen.