Om Solgården

Om Solgården

Solgården är ett hemtrevligt och litet daghem i Karis (Raseborg), som erbjuder tvåspråkig steinerinriktad dagvård. På Solgården värnar vi om lek, glädje och sagor samt att leva i samråd naturen och årstidernas kretslopp. Vi uppmuntrar till kreativitet och vi ger barnen tid och kärlek. På Solgården råder en trygg atmosfär då gruppstorlekarna är små. Alla familjer känner varandra och tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för barnen i daghemmet. På Solgården betonas den fria leken och sagornas magi samt respekt för andra människor och miljön. Varje dag serveras vegetarisk kost, tillredd i daghemmets egna kök. Vi spenderar en stor del av dagen ute, oberoende av väder, och vi anser att det är viktigt att barnen omges av naturmaterial av hög kvalitet. 

Dags-, vecko- och årstidsrytmer

Vi har en regelbunden dags- och veckorytm på Solgården. Varje dag bär sitt egna tema: bland annat utedag, skogs/utflyktsdag , målningsdag och bakningsdag. Även i småbarnsgruppen under 3 år håller vi målnings-, och bakningsdagar. Morgonen börjar med en morgonsamling i trädgården där vi äter lite knäckebröd och sjunger sånger och rim som passar årstiden. Dagen bygger på regelbundna rutiner, sagoberättelser och sånger. 

Årstiderna, samt festligheterna förknippade med dem, är viktiga på Solgården. Solgården firar Mikaeli- eller skördefest, lyktfest, adventsfest, julfest, påskfest och vårfest. Till en del av festerna är också föräldrar och syskon välkomna. 

Barnets egna födelsedag mycket viktig på Solgården, där barnets egna livssaga förs fram. För att fira dagen får barnet hämta med sig någon efterrätt som bjuds åt hela daghemmet. På födelsedagen får barnet en liten gåva av daghemmet. Barnen som fyller på sommaren, firas direkt på hösten enligt möjligheter – tidpunkten bestäms i samråd med familjen. 

Förskoleundervisning

Solgården erbjuder också förskoleundervisning. Förskoleåret kallas för Kungsåret inom steinerpedagogiken. I Solgårdens förskola gör vi under året mångsidigt hantverk, vi lär oss sociala färdigheter, hur man sköter om egna saker och övar på att ta ansvar samt hänsyn till andra. Vi rör mycket på oss som förstärker inlärning och stöder motorisk, social, kognitiv utveckling. Förskoleundervisningen sker integrerat i den övriga verksamheten. Till förskoleundervisningen hör även morgonsamlingen, utevistelser, utflykter, målandet, bakning, hushållning, den fria leken och handarbete. Därtill tillkommer skilda förskolestunder och –uppgifter riktade bara till förskolebarnen.

Vårdavgifter

Solgården är ett privat daghem, vårdavgifterna är inkomstrelaterade.

Under 3-åring 160-310e/mån

Över 3-åring 130-280e/mån

Mer info av vårdavgifter.