För föräldrar

För föräldrar

Vad behöver barnet med sig till solgården?

Lämplig klädsel är viktig.
I regel är barnen utomhus upp till 2 1⁄2 timme i ett streck i ur och skur. Barnen skall vara färdigt
utrustade när de kommer. Vi börjar utomhus.
Barnen behöver:
– ett bakningsförkläde, gärna av tyg
– inneskor som sitter bra, innekläder
– märkta byteskläder
– regnkläder
– dyna, dynvar, täcke eller filt och lakan, gärna enkelt dekorerat eller enfärgat. Barnen får gärna ha eget fårskinn med.
Barnen har alltid något på huvudet utomhus. Vi önskar att alla barnens kläder är märkta.

När vården börjar

Varje barn har en egen hylla att förvara sina kläder i. Lånekläder bör återlämnas tvättade så fort som möjligt. De egna sängkläderna tvättas alltid i samband med lov. Föräldrarna bäddar barnens sängar. Barnet kan hämta en egen liten sovnalle som enbart finns i sängen. Steinerdockan är alltid välkommen. Andra leksaker skall inte tas med. När vården har inletts reserverar vi tid för ett föräldrasamtal på barnträdgården. Vi kommer också överens om tidpunkten för ett hembesök, i samråd med föräldrarna. Vi skriver ett vårdavtal med varje familj. Styrelsen bestämmer vårdavgifternas storlek. I ärenden som berör vårdavgifter kan man vända sig till vår ekonomiansvariga.