Ansök om dagvårdsplats!

Ansök om dagvårdsplats!

Välkommen att bekanta dig med Solgårdens verksamhet eller ansök om dagvårds- eller  förskoleplats för hösten för ditt barn på vårt hemtrevliga daghem!


Solgården Aurinkotarha är ett litet, tvåspråkigt Steinerpedagogiskt daghem i Karis. Daghemmet kan erbjuda ungefär 21 vårdplatser, det slutliga antalet barn beror på fördelningen mellan barnen som är under 3 år och de barn som är över 3 år. 


På daghemmet serveras hemlagad vegetarisk mat, barnen vistas mycket ute oberoende av väder och genom den gemensamma leken sker språkinlärningen av finska och svenska naturligt. Dagvårdspersonalen talar sitt modersmål svenska eller finska. Varje vecka går barnen på skogstur, bakar samt har målningsdag. Veckorytmen med bakning och målning följs även av barnen i åldern 1-3 år.

Uppgifter om vårdavgifter hittar du här.

Du kan även vara i kontakt med daghemmets föreståndare per telefon:  04578315704, eller via e-post:: forestandare@solgardenaurinkotarha.fi för att få närmare information!


Solgården önskar alla en fin vår!

Flitiga små trädgårdsmästare

Flitiga små trädgårdsmästare

Barnen på Solgården har de senaste veckorna spenderat mycket tid i trädgårdslandet, där de har fått gräva och fascineras av alla småkryp och små kvarblivna morötter från ifjol. Här får de vara delaktiga i att förbereda jorden och senare så och plantera de grönsaksplantor som kommer att växa upp till mat under sommaren.