Solgården

Ansök daghems- förskoleplats till hösten 2019! Ansökningstiden fram till 31.3 2019.
Varmt välkommen!

Ett viktigt informationsmöte ordnas den 13.03.2019 kl.17:30, på Gardberg Center i Karis där vi berättar om verksamheten och föreningen.
Adress: Nabogatan 20, Karis.
Efter informationsmötet hålls föreningens vårmöte. Kallelse till vårmötet skickas till föreningsmedlemmarna i ett senare skede.

 

Info

Barnträdgården Solgården Aurinkotarha är en privat tvåspråkig Steiner-inspirerad barnträdgård i Karis. Vi erbjuder dagvård för barn under skolåldern. Solgården anordnar förskoleundervisning.

Vi har vår egen kock som lagar vegetarisk mat, till stor del av närproducerade och ekologiska råvaror.

Barnträdgården följer en veckorytm där var dag har sitt eget tema: bakning, sagolek, målning och skogsutflyker för de äldre barnen. Barnen leker dagligen mycket utomhus på den härliga gården där det finns lekställningar, trädgård och naturlig terräng.

Vi vill erbjuda barnen en lugn och trygg omgivning där var och en kan växa och utvecklas i sin egen takt. I Steiner-inspirerade barnträdgårdar har föräldrarna en viktig roll. Föräldrarna deltar i barnträdgårdens verksamhet genom talko och föräldragrupper. På så vis verkar föräldrarna för barnens välmående i barnträdgården.

Samtidigt får föräldrarna möjlighet att lära känna de andra familjerna. Föräldrarnas arbete är av ekonomisk betydelse för barnträdgården eftersom föräldrarna sköter den veckovisa städningen enligt ett rullande schema. Det blir 2-3 städturer/familj/termin.

 

Öppethållningstider

Solgården är öppen:

må - fre kl. 7.45 – 16.30
(Kan eventuellt justeras vid behov)

Höstterminen börjar 8.8.2019
Barnträdgården är stängd:
(datum meddelas senare)
höstlov
jullov
sportlov
påsklov
kristihimmelsfärdsdag
sommarlov
 

Intagning

Du kan söka till Solgården under hela året. Vi behandlar ansökningarna och meddelar genast dem som står i kö om det blir en plats ledig i någon av barngrupperna. Varje höst finns lediga platser då förskolebarnen går vidare till skolan. Vi erbjuder heldagsplatser.

Vi arrangerar öppet hus i februari varje år. Då är alla välkomna att bekanta sig närmare med vår verksamhet. Vid behov och frågor kan man alltid kontakta barnträdgårdens föreståndare Eva Dahlström och komma överens om att komma och besöka Solgården.

 

Vårdavgifter

Höst 2019 - vår 2020

Heldagsplats vårdavgift utan stöd familjen betalar
Förskola 381 € 220 €
barn över 3 år 652,25 € 280 €
barn under 3 år 725,25 € 310 €

Tabellen ovan är räknat enligt det minsta stödelopp en familj med rätt till dagvård kan få. Om man har rätt till det inkomstbundna vårdtillägget kan föräldraavgiften ännu justeras neråt. Se närmare info på FPAs sidor.

Utöver FPA´s privatvårdsstöd är familjerna berättigade till det kommunala tillägget som i Raseborg är 200€ för barn över tre år och 270€ för barn under tre år

Vårdavgiften betalas för 12 månader i året

Tag kontakt per e-post solgarden.aurinkotarha@gmail.com om du har frågor kring avgifterna.

 

KONTAKTA OSS

Du kan nå oss per e-post
solgarden.aurinkotarha@gmail.com

Kolla mera bilder
på Facebook