Solgården

Hösten 2018 håller vi en paus i dagisverksamheten medan vi söker ny lokal.
Ta gärna kontakt via e-post med eventuella frågor eller intresseanmälan.
solgarden.aurinkotarha@gmail.com

 

Info

Barnträdgården Solgården Aurinkotarha är en privat tvåspråkig Steiner-inspirerad barnträdgård i Karis. Vi erbjuder dagvård för barn under 3 år och över 3 år. Solgården anordnar förskoleundervisning.

Vi har vår egen kock som lagar vegetarisk mat, till stor del av närproducerade och ekologiska råvaror.

Barnträdgården följer en veckorytm där var dag har sitt eget tema: bakning, sagolek, målning och skogsutflyker för de äldre barnen. Barnen leker dagligen mycket utomhus på den härliga gården där det finns lekställningar, trädgård och naturlig terräng.

Vi vill erbjuda barnen en lugn och trygg omgivning där var och en kan växa och utvecklas i sin egen takt. I Steiner-inspirerade barnträdgårdar har föräldrarna en viktig roll. Föräldrarna deltar i barnträdgårdens verksamhet genom talko och föräldragrupper. På så vis verkar föräldrarna för barnens välmående i barnträdgården.

Samtidigt får föräldrarna möjlighet att lära känna de andra familjerna. Föräldrarnas arbete är av ekonomisk betydelse för barnträdgården eftersom föräldrarna sköter den veckovisa städningen enligt ett rullande schema. Det blir 2-3 städturer/familj/termin.