Info

Barnträdgården Solgården Aurinkotarha är en privat tvåspråkig Steiner-inspirerad barnträdgård i Karis. Vi erbjuder dagvård för barn under 3 år och över 3 år. Solgården anordnar förskoleundervisning.

Vi har vår egen kock som lagar vegetarisk mat, till stor del av närproducerade och ekologiska råvaror.

Barnträdgården följer en veckorytm där var dag har sitt eget tema: bakning, sagolek, målning och skogsutflyker för de äldre barnen. Barnen leker dagligen mycket utomhus på den härliga gården där det finns lekställningar, trädgård och naturlig terräng.

Vi vill erbjuda barnen en lugn och trygg omgivning där var och en kan växa och utvecklas i sin egen takt. I Steiner-inspirerade barnträdgårdar har föräldrarna en viktig roll. Föräldrarna deltar i barnträdgårdens verksamhet genom talko och föräldragrupper. På så vis verkar föräldrarna för barnens välmående i barnträdgården.

Samtidigt får föräldrarna möjlighet att lära känna de andra familjerna. Föräldrarnas arbete är av ekonomisk betydelse för barnträdgården eftersom föräldrarna sköter den veckovisa städningen enligt ett rullande schema. Det blir 2-3 städturer/familj/termin.

 

Öppethållningstider

Solgården är öppen:

må - fre kl. 7.45 – 16.30

Höstterminen börjar 10.8.2017
 

Intagning

Du kan söka till Solgården under hela året. Vi behandlar ansökningarna och meddelar genast dem som står i kö om det blir en plats ledig i någon av barngrupperna. Varje höst finns lediga platser då förskolebarnen går vidare till skolan. Främst erbjuder vi heldagsplatser.

Vi arrangerar öppet hus i februari varje år. Då är alla välkomna att bekanta sig närmare med vår verksamhet. Vid behov och frågor kan man alltid kontakta barnträdgårdens föreståndare Eva Dahlström och komma överens om att komma och besöka Solgården.

 

Vårdavgifter

Höst 2017 - vår 2018

För familjer med subjektiv rätt till dagtvård gäller följande avgifter

Heldagsplats vårdavgift utan stöd familjen betalar
Förskola 381 € 220 €
barn över 3 år 652,25 € 280 €
barn under 3 år 725,25 € 310 €
Tre dagars plats
barn över 3 år 383,38 € 220 €

På Solgården Aurinkotarha erbjuder vi helveckoplatser och halvveckoplatser (tre dagar i veckan) för barn över tre år.

Tabellen ovan är räknat enligt det minsta stödelopp en familj med subjektiv rätt till dagvård kan få. Om man har rätt till det inkomstbundna vårdtillägget kan föräldraavgiften ännu justeras neråt. Se närmare info på Kelas sidor.

Utöver FPA´s privatvårdsstöd är familjerna berättigade till det kommunala tillägget som i Raseborg är 200€ för helveckobarn över tre år, 270€ för helveckobarn under tre år och 100€ för halvveckobarn över tre år

Vårdavgiften betalas för 12 månader i året

För familjer som inte har subjektiv rätt till dagvård (se länken ovan) rekommenderar vi att man omgående tar kontakt med FPA för att reda ut det ekonomiska stöd man har rätt till.

Tag kontakt per telefon 044 770 8140 eller skriv e-post solgarden.aurinkotarha@gmail.com om du har frågor kring avgifterna.

 

KONTAKTA OSS

Du kan nå oss per telefon
044 770 8140

eller per e-post
solgarden.aurinkotarha@gmail.com

Kolla mera bilder
på Facebook